Архів новин
«   »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сьогодні 554
Вчора 889
За цей тиждень 50717
За минулий тиждень 145034
За цей місяць 398245
За минулий місяць 390336
За весь час 6049116
Прем’єр-міністр закликав регіони надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду
Обережно: СOVID - 19! Частина І
Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету
16 Вересня 2020

Стаття 21 Конституції України зазначає, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах», а стаття 53 наголошує, що «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам».

У статті 24 наголошується про рівність прав та неприпустимість їх обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Варто звернути увагу, що зазначена вище стаття хоч не виділяє окремо дітей з ООП (особливими освітніми потребами), очевидно що рівність прав, у тому числі і право на інклюзивну освіту, поширюється також і на дітей з ООП.

Згідно статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» Законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак:

1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб;

2) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб;

3) повагу до гідності кожної людини;

4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як неперервний пошук ефективних способів врахування питання багатоманітності. Інклюзія навчає співіснувати з відмінностями, які розглядаються як стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Наразі Україна обрала стратегічним напрямком розвитку інтеграції в європейський освітній простір, де інклюзивне навчання є основною формою здобуття освіти дітьми з ООП.

Переваги інклюзивної освіти.

для дітей з особливими освітніми потребами:

◦ Завдяки  цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

◦ Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

◦ Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

◦ Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

◦ У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для інших дітей:

◦ Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

◦ Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

◦ Діти вчаться співробітництву.

◦ Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

За статистичними даними, кількість дітей з ООП в Україні щороку збільшується, тому впровадження інклюзивної освіти актуальним і передбачає застосування інноваційних освітніх технологій, створення інклюзивного освітнього середовища для осіб з ООП і доступність закладів освіти.

Відповідно до статті 14 ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися із скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом. А реалізація такого права,не може бути підставою для упередженого ставлення.

Згідно статистичних даних Міністерства освіти і науки України станом на 1 січня 2020 року в інклюзивних класах навчається 19345 учнів із особливими освітніми потребами. Ця кількість у 7 разів перевищує дані п’ятирічної давнини. На початок 2020 року в Україні створено 13782 інклюзивні класи. Так, у 2019/2020 навчальному році 35% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти організували інклюзивне навчання. У закладах дошкільної освіти станом на 1 січня 2020 року здобувають освіту 4681 вихованців із особливими освітніми потребами. Також із 2019/2020 навчального року інклюзивне навчання запроваджено в закладах професійної, професійно-технічної та вищої освіти, де інклюзивно навчаються 1312 здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

ЮНЕСКО розглядає інклюзію як динамічний процес, який полягає в позитивному ставленні до різноманітності учнів у навчальному середовищі, сприйнятті індивідуальних особливостей розвитку дитини не як проблеми, а як можливостей для розвитку. 
Тому рух у напрямку інклюзії – це не тільки технічна або організаційна зміна, але і певна філософія в освіті.

Варто зазначити, що Закон України «Про освіту» є новаторським та відкриває широке поле впровадження інклюзії у системі освіти. 
Відповідно до пункту 6 статті 3 Закону держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

Отже, одним із провідних напрямків розвитку освіти в Україні стала соціальна модель навчання осіб з ООП, а також розробленню механізмів введення позитивних змін на всіх рівнях освіти задля недопущення дискримінації та  виховання і пропаганду серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.